24 Мај денот на Светите Кирил и Методиј - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

24 Мај денот на Светите Кирил и Методиј

Учениците од II 1одделение под менторство на наставникот Наташа Димеска се вклучија во обележувањето на 24 Мај денот на Светите Кирил и Методиј. Тие изработија книга на паралелката во работилницата ” Свети Кирил и Методиј – се словенски просветители” преку која се запознаа со живот и делото на браќата Кирил и Методиј.

Коментарите се затворени.