Државно првенство во индивидуални спортови - спортска гимнастика - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Државно првенство во индивидуални спортови – спортска гимнастика

Ученици Јована Велеска второ одд. , Матеја Ковилоска трето одд , Вања Стомнароска четврток одд, Марија Велеска петто одд. ,Марија Кафеџиоска шесто одд., Матеа Тризагароска осмо одд. Георгина Апостоловска осмо одд и Ана Марија Блажеска деветто одд.
Кај најмалите категории први места (Јована, Матеја).
Коментарите се затворени.