Регионален натпревар за вокални солисти - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Регионален натпревар за вокални солисти

На регионален натпревар за вокални солисти ученичката Надја Митрик од VI-3 одд освои 3 место со освоени 74 бода, а Ангел Кулески ученик од VII-1 одд прво место со освоени 98 бода продолжува на државен натпревар.

Двајцата се по менторство на наставничката Маја Кузманоски. Државниот натпревар ќе се одржи на 6 Мај во дом на култура”Марко Цепенков”- Прилеп.

Коментарите се затворени.