Информативна музичка работилница - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Информативна музичка работилница

Проектот “Младински Креативизам и Културализам” е финансиски поддржан од Министерството за Култура на РСМ.
Поради потребата за реализација на информативните музички работилници, реализација на истите во ООУ “Блаже Конески” Прилеп се одржа на ден 28.04.2023год во 5-2 одделение.
На работилниците учениците научија:
-Што е гудачки инструмент
-Како се слуша музика
-Што е камерна музка
-Кои инструменти се во гудачкиот квартет
-Што е класична музика
-Како се танцувало во минатото на класичната музика.
Претседател на МО ЕАСП Скопје и Прилеп
Наташа Јованоска
Коментарите се затворени.