Предавање на тема Девијатни однесувања - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Предавање на тема Девијатни однесувања

Девијантните однесувања можат да вклучат употреба на дрога, алкохол и цигари, како и други пороци и форми на ризично однесување. Овие однесувања можат да бидат опасни и да предизвикаат различни проблеми со здравјето, вклучувајќи зависност, ментални и физички здравствени проблеми, социјални и правни проблеми, како и ризик за насилство и криминал.
За да се спречат девијантните однесувања, важно е да се разговара со учениците за последиците.
Со таа цел во нашето училиште од страна на претставници на МВР беше реализирано предавање на таа тема кај учениците од 9то одделение.
Коментарите се затворени.