Известување за систематски преглед за видот за идните првачиња - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Известување за систематски преглед за видот за идните првачиња

Се известуваат родителите на децата кои оваа година ќе се запишуваат во прво одделение дека задолжителниот систематски преглед на видот можат да го закажат преку институцијата МОЈ ТЕРМИН со помош на матичните лекари.

Систематските прегледи ќе се извршуваат во просториите на кабинетот за ОРТОПТИКА, кој се наоѓа до очната амбуланта во Општата болница “Борка Талески” Прилеп, почнувајќи од 11.03.2024 г.

Прегледите ќе се извршуваат ИСКЛУЧИВО со УПАТ (со термин) од матичен лекар.

Се замолуваат родителите навремено да се пријават за систематските прегледи на нивните деца, за да ме се создаде недостаток на термини во месеците мај и јуни.

Служба за заштита на видот Општа болница Прилеп
Коментарите се затворени.