Одбележан 3 Декември- Меѓународен ден на лицата со попреченост со учениицте од 3-1 одд. - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Одбележан 3 Декември- Меѓународен ден на лицата со попреченост со учениицте од 3-1 одд.

Учениците од 3-1 одделение под менторство на наставничката Ана Бошкоска и образовниот асистент Јулијана Филопоска преку многубројни активности го одбележаа 3 Декември- Меѓународен ден на лицата со попреченост.

Видете ги нашите активности на следниот линк:

https://www.canva.com/design/DAF1wRIS0og/YYFjj9kotoE9E_bwFsgaUw/watch

Коментарите се затворени.