Работилница на тема: „СВЕТ НА РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ“ ПОД МОТОТО : „МНОГУ РАЗЛИЧНИ ЦВЕЌИЊА ПРАВАТ БУКЕТ“ - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Работилница на тема: „СВЕТ НА РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ“ ПОД МОТОТО : „МНОГУ РАЗЛИЧНИ ЦВЕЌИЊА ПРАВАТ БУКЕТ“

Учениците од II-3 одделение под менторство на наставничката Весна Арсиќ го одбележаа  3 ДЕКЕМВРИ -Меѓународен ден на лицата со попреченост.

Работилница на тема: „СВЕТ НА РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ“  ПОД МОТОТО :  „МНОГУ РАЗЛИЧНИ ЦВЕЌИЊА ПРАВАТ БУКЕТ“

Учениците отворија нова врата, се запознаа со нови зборовите: ИНКЛУЗИЈА, ИНКЛУЗИВЕН ЈАЗИК, нивното значење!  Сфатија  дека сите ученици треба да се вклучени во училиштето и сите луѓе да се вклучени во општеството без разлика на нивната попреченост.

Воочија дека треба да употребуваат зборови со кои децата,  луѓето нема да се почувствуваат навредени, повредени, понижени, исклучени, да применуваат инклузивен јазик.Научија дека сите пречки се мали, ако луѓето се ГОЛЕМИ!

Коментарите се затворени.