Опремен кабинет по Хемија, Биологија и Природни науки - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Опремен кабинет по Хемија, Биологија и Природни науки

Денес во нашето училиште со средства од Министерството за образование и наука е опремен кабинет по Хемија, Биологија и Природни науки.

Се работи за специјално дизајниран инвентар наменет за лабораторија по Природни науки, што ќе допринесе за поквалитетно и непречено изведување на наставата по овие предмети, за изведување на експерименти и подготовка на проекти.

Во континуитет МОН ги подобрува условите за учениците, со новиот концепт и новите програми за основно образование  се опфатени и опремувањата на кабинети какв што е нашиот кабинет во кој се внесени потребни ресурси за изведување на наставата и други дополнителни активности од групата на природни науки.

Коментарите се затворени.