Резултати од државниот натпревар по Биологија - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Резултати од државниот натпревар по Биологија

Никола Атанасоски 7-3 втора награда,
Ева Стеваноска 7-1 втора награда,
Сара Петреска 7-2 трета награда,
Ангела Челебитова 9-5 прва награда,
Ангела Петреска 9-3 втора награда,
Елена Бошеска 9-2 трета награда,
Милош Игнатовски 9-1 трета награда.
Коментарите се затворени.