Соопштение за користење на мобилни телефони - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Соопштение за користење на мобилни телефони

По упатство од министерството за образование и наука ООУ ” Блаже Конески” Прилеп им соопштува на сите ученици кои учат во училиштето дека до крајот на учебната година 14.06.2023 год ќе има ограничено користење на мобилните телефони.
Од учебната 2023/24 год ќе има комплетна забрана за носење на мобилни телефони.

Ова соопштение треба да се сфати сериозно бидејќи од 01.09 2023 год. ќе се применува во целост.

Коментарите се затворени.