Едукација за културно однесување во ОУ - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Едукација за културно однесување во ОУ

Комисијата за еднакви можности реализира активност на тема:Едукација за културно однесување во ОУ од нашиот град.

Предавач:дефектолог Елена Крстеска во присуство на советниците од општина Прилеп Александра Димова и Стефани Стојаноска.

Целта е подигнување на свеста за примерно однесување на учениците и зголемување на квалитетот на образовниот процес.

Коментарите се затворени.