Соработка на ООУ Блаже Конески и средното училиште Ѓорче Петров - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Соработка на ООУ Блаже Конески и средното училиште Ѓорче Петров

Наставничките Катерина Јонческа, од основното училиште Блаже Конески, во соработка со професорката Јулијана Поповска, професорка по стручни предмети во текстилната струка, изведоа заедничка активност, во сколоп на наставата по предметот животни вештини во просториите на училишната работилница за практична настава на СОУ Ѓорче Петров.

На учениците од основното училиште им беше презентиран начинот на изработка на облека, а и самите ученици, со помош на средношколците изработија новогодишни подметачи.

Меѓусебната соработка беше наградена со подароци изработени од вредните раце на средношколците.

Comments are closed.