пекара - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

пекара

Актив од второ одделение! Воннаставни активности: Проект: Програма за планирање на активности  за професионална  ориентација и кариерно советување! Област: Реални средби Ниво: Разбирање на специјалната вредност на работата и важноста на работата во животот на поединецот! Поттикнување на искуствено доживување Активност: Посета  на пекарата   „Лукамик“, која произведува леб и бели пецива . Разговор со родителите Роберт и  Габриела Тасески 
Читај повеќе