Ученици од 7 одделение селектираа отпад - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Ученици од 7 одделение селектираа отпад

По повод 21.Март – Денот на екологијата учениците од 7-мо одделение го собираа отпадот во училишниот двор и правеа негова селекција.

Коментарите се затворени.