Учениците од 3-3, денес го разубавија просторот во кој учат преку пролетна еко акција - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Учениците од 3-3, денес го разубавија просторот во кој учат преку пролетна еко акција

Одбележан Денот на пролетта и екологијата.
Учениците од 3-3, денес го разубавија просторот во кој учат преку пролетна еко акција. Беше исчистена училницата и училишниот двор и се засадија растенија.

Comments are closed.