Проект: Живееме со нашите традиции - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Проект: Живееме со нашите традиции

 

 

 

 

 

 

Петто 3 одделение     

Координатор: Ангелка Баракоска

 

WE LIVE WITH OUR TRADITIONS

ЖИВЕЕМЕ СО НАШИТЕ ТРАДИЦИИ

Во рамките на овој проект беа организирани активности за запознавање на децаста со традициите и обичаите. Истовремено имаа можност да се запознаат со различни култури, бидејќи работевме со различни земји кои ги презентираа своите традиции. Учениците  развија чувство за  емпатија.  Исто така им се овозможи да стекнат вештини од дигитална писменост, што е една од вештините на 21 век.

Членови: 21

Членови:

Турција (5), Романија (3), Бугарија (2), Азербејџан (2), Северна Македонија (2), Португалија (1), Грузија (1), Албанија (1), Хрватска (1), Италија (1), Литва (1), Грција (1)

Возраст на ученици: 6-13

Теми на настава: Граѓанство, Еколошко образование, Етика, Историја на културата, Природни науки, Основни образовни предмети

Професионални предмети за настава: Уметност, Аудиовизуелни медиуми/фотографија, Креативна драматургија, Односи со јавноста, Социокултурни услуги.

Клучни компетенции:

Свест и културно изразување, Дигитални вештини, Претприемачки дух, Писменост, Лични вештини, Лично, Социјално и учење како да се учи, Социјални и учење.

https://padlet.com/ates115/teacher-and-student-introduction-xddeny5sxdgfhv92

https://padlet.com/ates115/school-introduction-aryq5xkuy9p51b88

https://padlet.com/ates115/logo-and-banner-selection-84tivvxmfksmaz1c

https://padlet.com/ates115/our-meals-5ephksbs91i5fyc6

https://padlet.com/ates115/kahramanlar-m-z-kf8qnjqcfhad6zee

https://padlet.com/ates115/our-traditions-zoom-uaqv1nj4j5zyq3qu

https://padlet.com/ates115/akro-ti-bmwptk2ggcf6kycv

Коментарите се затворени.