Проект: Животна средина - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Проект: Животна средина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петто 3 одделение     

Координатор: Ангелка Баракоска

 

ENVIRONMENT FOR LIVING

ЖИВОТНА СРЕДИНА

Со овој проект се овозможи кај учениците да се развие свеста за животната средина во која учениците живеат. Активностите беа од суштинско значење за учениците, преку нив се овозможи развивање на еколошка свест кај учениците, стекнување на навика за чистење на околината, разбирање дека околината е дом на сите живи суштества,  значењето на рециклирањето, здрава природа значи да бидеш здрав. Сите активности беа центрирани околу учениците. Учениците имаа можност да ги развиваат различните вредности и да се освестат, бидејќи  работеа со различни луѓе. Во проектот беа вклучени разнообразни активности.

 

Информации:

Членови: 17 Членство: Турција (5), Романија (5), Азербејџан (2), Северна Македонија (2), Бугарија (1), Грузија (1), Албанија (1)

Возраст на ученици: 6-13

Теми на настава: Уметност, Граѓанство, Еколошко образование, Етика, Природни науки.

Професионални предмети за настава: Уметност Аудиовизуелни медиуми / фотографија Креативна драматургија Физички и спортски активности Односи со јавноста

Клучни компетенции: Граѓанство Културна свест и изразување Дигитални вештини Претприемачки дух Писменост, Лични Лични, социјални и учење да се учи Социјални и учење

https://padlet.com/ates115/logo-and-poster-op787l8mssj2u9cs

https://padlet.com/ates115/teacher-and-student-introduction-w7em8nsa7glb4gh

https://padlet.com/ates115/school-introduction-rnw70j7zufg1l8o7

https://padlet.com/ates115/drama-rq629o4rfj4nzcos

https://padlet.com/ates115/tohum-h1w7vlpsa7uoiq80

https://padlet.com/rudinab76/students-online-meeting-5puaxgnxeleg0g8g

https://padlet.com/ates115/web-nar-j6zheui48lo31f6g

https://padlet.com/myschoolflor/evaluation-1ldsirkd959spaga

https://www.storyjumper.com/book/read/166157521/656cb4965e4a6

https://padlet.com/ates115/coodweek-9j57hjyjkkl78ofw

https://padlet.com/gabriellamancuso748/happy-cheerful-animals-beihikezfnhbg2r5

https://padlet.com/angelkabarakoska/remake-of-wishing-tree-63vs3149dc5p4wcv

https://padlet.com/ates115/environmental-pollution-game-padlet-ptt7t7xqeix0f9s4

Коментарите се затворени.