Актив од второ одделение! Воннаставни активности - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Актив од второ одделение! Воннаставни активности

Актив од второ одделение! Воннаставни активности: Проект: Програма за планирање на активности за професионална ориентација и кариерно советување! Област: Реални средби Ниво: Разбирање на специјалната вредност на работата и важноста на работата во животот на поединецот! Поттикнување на искуствено доживување Активност: Посета на текстилната фабрика „Тила“, која произведува конфекција за деца, македонски бренд на детска облека! Разговор со родителот Ивана Зајкоска ,менаџер – дизајнер во фабриката.Запознавање со процесот на дизајнирање и производство на детска облека. Резултати од учењето: Да знаат да објаснат како одредени професии придонесуваат на квалитетот на животот во општеството и да го препознаваат односот меѓу работните и останатите животни улоги.

Коментарите се затворени.