Chrome Music Lab музичка работилница - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Chrome Music Lab музичка работилница

Учениците од V-1 одделение, заедно со наставникот по англиски јазик Филип Ристески, креираа музичка работилница со помош на online алатката Chrome Music Lab, со цел зајакнување на моторички способности и групна координација.
Оваа активност беше употребена како дел од дисеминацијата од обуката за неформално образование ‘Developing non-formal learning approaches for youth workers’, кој што се одржа во Струга, од 21-27 мај, во организација на Здружението Јасна Иднина, с. Небрегово, Долнени.

Коментарите се затворени.