Е - Твининг проект "Dance of Words" - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Е – Твининг проект “Dance of Words”

Е – Твининг проект “Dance of Words”  не е  само активност за уживање во уметноста на писмената зборување, туку и моќен алат за образование и воспитување. Оваа активност претставува интересен начин да се стимулира креативноста, комуникацијата и критичкото размислување кај учениците.

Развива Креативност: Оваа активност ги поттикнува учениците да ги истражуваат различните начини на изразување и да се охрабрат  да се изразуваат на необични и креативни начини. Тие можат да ги истражуваат различните стилови на пишување, како што се поезијата, приказните, есеите итн., што ги натера да размислуваат надвор од рамките на училиштето.

Способност за критичко размислување: Преку “Dance of Words”, учениците го вежбаат своето способност за критичко размислување. Тие треба да размислуваат за значењето на нивните зборови, контекстот во кој ги користат и начинот на кој се интерпретираат од другите. Ова ги поттикнува на анализа и рефлексија врз нивните сопствени ставови и убедувања.

Култура на  свеста и Емпатија: Преку пишувањето и споделувањето на своите лични искуства, учениците развиваат културна свест и емпатија кон другите. Ова ги натера да размислуваат за различните перспективи и искуства на луѓето од различни култури и позадини.

Преку “Dance of Words”, образовниот и воспитниот дел стануваат поинакви. Таа е не само активност за уживање во пишувањето, туку и средство за развој на целосни и комплексни вештини кај учениците.

Comments are closed.