Интегриран наставен ден на учениците од третите одделенија - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Интегриран наставен ден на учениците од третите одделенија

Учениците од третите одделенија од нашето училиште имаа интегриран наставен ден. Беа во посета на Основното музичко училиште “Ордан Михајлоски- Оцка” и проследија презентација на музички инструменти. Како дел од прошетката посетија културно историски споменици низ центарот на Прилеп и Меморијалниот музеј “11 Октомври”. Со тоа ги проширија и збогатија своите знаења од минатото на својата држава.

Коментарите се затворени.