Конкурс за учениците од деветто одделение за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНАРАЦИЈАТА - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Конкурс за учениците од деветто одделение за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНАРАЦИЈАТА

​Ги известуваме учениците од деветто одделение дека врз основа на правилникот за Пофалби и награди на ООУ „Блаже Конески“ од Прилеп распишува Конкурс за учениците од деветто одделение за избор на ПРВЕНЕЦ НА ГЕНАРАЦИЈАТА.
​Конкурсот за конкурирање за ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈАТА ќе биде истакнат на огласната табла од училиштето и на интернет страницата www.oublazekoneski.edu.mk и истиот ќе содржи критериуми според кои ќе се изврши изборот. Бодовните листи за оцени од предметните наставници учениците можат да ги побараат од класните раководители.
Краен рок за доставување на документи е 01.06.2024 година. Врз основа на приложената документација на ученикот и увидот во педагошката документација училишната Комисија за пофалби и награди почитувајќи ги критериумите ќе врши бодирање, ќе направи ранг листа на кандидатите и истата ќе ја достави до Наставничкиот совет кој ќе изврши избор. Документите се доставуваат до портирницата на училиштето или во електронска форма на oublazekoneski@gmail.com.
​Првенецот на генерацијата ќе добие Диплома со наслов: Првенец на Генарацијата во ООУ „Блаже Конески“ за учебната 2023/2024 година.

Коментарите се затворени.