Учениците од 7-2 одделение беа во посета на Територијалната Против Пожарна Единица на град Прилеп - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Учениците од 7-2 одделение беа во посета на Територијалната Против Пожарна Единица на град Прилеп

По повод 20 Мај денот пожарникарите учениците од 7-2 одделение беа во посета на Територијалната Против Пожарна Единица на град Прилеп.Се запознаа со нивната опрема и работа, научија како да постапат при откривања на шумски пожар и им посакаа да имаат помалку работа.

Коментарите се затворени.