Народна техника во проектот „Хепенинг“ на НУ Музеј Прилеп - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Народна техника во проектот „Хепенинг“ на НУ Музеј Прилеп

За прв пат Народна техника Прилеп е учесник во проектот “Хепенинг” во организација на НУ Музеј Прилеп, во чест на големиот Блаже Конески !

Проектот започна на 23.03.2024. Во активностите предвидени во неговите рамки се вклучени ученици од основните училишта, а меѓу нив и нашиот ученик Матеј Чиртоски од 8 одд. Ментор е наставничката Лиле Талеска.

Коментарите се затворени.