Денот на пролетта одбележан со зададување на дрвца - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Следете ги препораките на Министерството за образование и наука, учете преку интернет и придржувајте се кон препораките на Комисијата за здравство.

Денот на пролетта одбележан со зададување на дрвца

По повод Денот на пролетта во нашето училиште се одржа еко акција со засадување на зимзелени дрвца. Во оваа еко акција учествуваа ученици од одделенска настава и нивните наставници.

Целта е да се развие еко свеста кај учениците за зачувување, негување и одржување на здрава животна средина.

Коментарите се затворени.