Одбележување на денот на пролетта I-1 одделение - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Одбележување на денот на пролетта I-1 одделение

Одбележување на денот на пролетта. Слободна активност во корелација со музичко образование. Пролетта пристигна кај нас. Развигорчето ја разбуди природата. Учениците од I-1 со наставничката Павлина Звездоска.

Comments are closed.