„Отворен ден“ - завршен дел од проектот Nature Expedition - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

„Отворен ден“ – завршен дел од проектот Nature Expedition

Во нашето училиште се реализираше „Отворен ден“ како завршен дел од  проектот Nature Expedition.  Овој проект се однесува на зелената едукација на учениците и рециклирање на мермерот кои е симболичен на нашиот регион и тоа во дизајнерски цели како што е завршната активност- модулот од градина. Во последната етапа од овој проект која се одржа на ден 14.05.2024 год. (вторник) се реализираа повеќе активности: Ботаничка мермерна градина со повеќе видови на растенија, Извиднички камп, шаторизација, влечење јаже, хербариеум и возење на велосипеди. Нашите ученици работеа на дизајнирање/украсување на велосипеди во знак на екологија.

Рециклирањето е иднината на зелената економија. Тоа е помагање на зелената економија и регенерирање на природата..

На светско ниво иднината е во зелената економија и потребата од рециклирање.

Коментарите се затворени.