Практичен час по Општество, одржан во Полициската станица во Прилеп - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Следете ги препораките на Министерството за образование и наука, учете преку интернет и придржувајте се кон препораките на Комисијата за здравство.

Практичен час по Општество, одржан во Полициската станица во Прилеп

На ден 05.05.2023 год. се реализираше час по предметот Општество во Полициската станица -Прилеп со цел запознавање на работата на службените лица, вработени во Полициската станица во Прилеп, како и разговор и запознавање на учениците со службените лица.

Во краток вовед од страна на службените лица, учениците имаа директен контакт со службените лица и блиска средба со возилото од полициската служба.

Во посетата вкучени беа:
– учениците од III-3 одделение заедно со наставничката Евгенија Димеска, и
– учениците од IV-3 одделение заедно со надтавничката Соња Конеска.
Коментарите се затворени.