Практичен час по Општество, одржан во Полициската станица во Прилеп - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Практичен час по Општество, одржан во Полициската станица во Прилеп

На ден 05.05.2023 год. се реализираше час по предметот Општество во Полициската станица -Прилеп со цел запознавање на работата на службените лица, вработени во Полициската станица во Прилеп, како и разговор и запознавање на учениците со службените лица.

Во краток вовед од страна на службените лица, учениците имаа директен контакт со службените лица и блиска средба со возилото од полициската служба.

Во посетата вкучени беа:
– учениците од III-3 одделение заедно со наставничката Евгенија Димеска, и
– учениците од IV-3 одделение заедно со надтавничката Соња Конеска.
Коментарите се затворени.