Резултати од општинскиот натпревар по математика - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Резултати од општинскиот натпревар по математика

Денес во нашето училиште се одржа општинскиот натпревар по математика на кој учество зедоја и нашите ученици.

Им честитаме на сите за постигнатиот успех.

Стефаниа Најдоска 7 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Емилија Ристеска 25 25 15 20 85 II награда
Марија Најдоска 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Даниела Џамбазовска 20 20 25 12 77 II награда
Огнен Најдоски 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Снежа Магероска 25 12 25 10 72 II награда
Јана Ѓорѓиоска 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Даниела Џамбазовска 25 20 25 1 71 II награда
Сања Насевска 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Даниела Џамбазовска 5 5 25 20 55 III награда
Христијан Цуцулески 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Снежа Магероска 15 5 25 10 55 III награда
Матеј Ристески 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Ангелка Баракоска 5 20 25 5 55 III награда
Ива Николоска 7 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Емилија Ристеска 15 10 25 5 55 III награда
Михаил Николоски 9 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Виолета Маркоска 25 25 0 5 55 III награда
Петар Крстески 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Даниела Џамбазовска 10 25 5 3 43 пофалница
Ведран Крстески 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Весна Конеска 15 5 1 20 41 пофалница
Ана Мицевска 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Анета Кукуноска 15 2 10 13 40 пофалница
Андреа Андрееска 7 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Емилија Ристеска 5 15 10 10 40 пофалница
Ана Јорданоска 7 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Емилија Ристеска 0 25 15 0 40 пофалница
Јана Димовска 8 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Наташа Чубрикоска 5 15 5 15 40 пофалница
Павел Илиоски 9 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Виолета Маркоска 25 10 5 0 40 пофалница
Андреј Андоноски 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Весна Конеска 0 5 10 20 35 учество
Леонид Николовски 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Соња Конеска 5 0 25 3 33 учество
Бојана Трајкоска 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Весна Конеска 0 0 10 20 30 учество
Ренато Јандрески 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Ангелка Баракоска 5 10 5 5 25 учество
Владимир Патоски 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Соња Конеска 0 0 25 0 25 учество
Илина Наумоска 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп ЕвгенијаДимеска 0 2 1 18 21 учество
Алек Миноски 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп ЕвгенијаДимеска 0 0 0 20 20 учество
Дино Петкоски 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Соња Конеска 0 2 12 6 20 учество
Иван Исајлоски 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп ЕвгенијаДимеска 0 0 0 15 15 учество
Антонио Аџиоски 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Снежа Магероска 0 0 15 0 15 учество
Антонио Петков 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Снежа Магероска 0 5 5 5 15 учество
Михаил Станкоски 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Анета Кукуноска 0 0 10 5 15 учество
Хана Мечева 6 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Игор Богдансоки 0 0 15 0 15 учество
Петар Наумоски 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Весна Конеска 0 5 1 8 14 учество
Матеј Трајкоки 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп ЕвгенијаДимеска 0 2 1 10 13 учество
Матеј Спиркоски 5 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Снежа Магероска 0 0 0 10 10 учество
Иларион Јанчески 4 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп ЕвгенијаДимеска 0 0 0 5 5 учество
Наум Ацески 7 ООУ„Блаже Конески“, Прилеп Прилеп Емилија Ристеска 0 5 0 0 5 учество
Коментарите се затворени.