Повик за интеркултурна размена на ученици - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Повик за интеркултурна размена на ученици

КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕГА

ВО СОРАБОТКА СО

Д Е Т С К А Т А   Ф О Н Д А Ц И Ј А   П Е С Т А Л О Ц И

ОРГАНИЗИРААТ

ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ДЕТСКОТО СЕЛО ПЕСТАЛОЦИ

 

Размената ќе се реализира во периодот 13 – 27 октомври 2022 година
Датум на поаѓање: 12 октомври 2022
Датум на враќање: 28 октомври 2022

Размената ќе се реализира во Детското село Песталоци во Троген, Швајцарија
Финансиско учество на учесниците за размената: 13.350,00 МКД.
*Во оваа сума се вклучени и екскурзиите за време на размената.
ОУ “Кочо Рацин” – Прилеп,
ОУ “Климент Охридски”- Прилеп и
ОУ “Блаже Конески” – Прилеп.

Критериуми за учество:
-Година на раѓање: 2008/2009
-Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 28.04.2023
-Ученици кои посетуваат редовна настава во:
-Предност ќе имаат учениците кои се активни и имаат интерес и мотивација во
вклучување во активности на врсничка едукација (спроведување на работилници
за детски права и антидискриминација кај соучениците)

Сите заинтересирани кандидати потребно е да се пријават најдоцна до четврток, 22 септември 2022 година со пополнување на апликацијата на следниот линк https://bit.ly/razmena_sega

Селекцијата на учесници ќе се врши по пат на интервју со пријавените кандидати.

 

Коментарите се затворени.