Разултати од регионален натпревар по англиски јазик ELTAM - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Разултати од регионален натпревар по англиски јазик ELTAM

На регионален натпревар по англиски јазик ELTAM нашите ученици ги освоија следните места
 5то одд
Ања Василоска 2 место Ментор Филип Ристески
 7мо одд
Ена Тодороска 1 место Надја Митрик 1место Ментор Марија Василеска
 Продолжуваат на државен натпревар каде им посакуваме уште поголеми успеси.
Коментарите се затворени.