Реализација на ботанички работилници во рамките на проектот NATURE EXPEDITION - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Реализација на ботанички работилници во рамките на проектот NATURE EXPEDITION

На ден 11.03.2024 год. (понеделник) се реализираа две едукативни ботанички работилници ,,Семиња’’ и ,,Терариум’’ со учениците од нашето училиште во рамките на преоектот NATURE EXPEDITION под раководство на Јасмина Бошевска– проект координатор (професорка по книжевност, мозаичар и дизајнер) и Марија Тодороска- едукатор, (биолог).

Фокусот на овој проект е природава, животната средина, биодиверзитетот, културното наследство на национално ниво – прилепскиот регион како и на глобално ниво.

Учениците преку ботаничките работилници се запознаа со еколошката култура на живеење, улогата на природата во развојот на човекот, важноста од размножувањето на растенијата, културата, традицијата итн. Во текот на месец април и мај се предвидени и останатите активности.

Коментарите се затворени.