Резултати од регионален натпревар по германски јазик - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Резултати од регионален натпревар по германски јазик

Резултати од регионален натпревар по германски јазик:
Ева Тодороска -трета награда,
Ивица Чавлески-трета награда,
Петар Шукуроски = трета награда,
Анастасија Јанкулоска – пофалница
Честитки до учениците и менторот и поголеми успеси на државен натпревар.
Коментарите се затворени.