COVID19 - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

COVID19

И оваа учебна година иако наставата се одвива комбинирано, настава на далечина и настава со физичко присуство, учениците од нашето основно училиште „Блаже Конески“ Прилеп се вклучија во реализација на активности за поттикнување на демократската клима во училиштето. Сите наши активности во Отвореиот ден за граѓанско образование имаа за цел поттикнување на чувството на одговорност помеѓу учениците за состојбите и 
Читај повеќе
Најчесто поставувани прашања како да се заштитиме од корона вирусот? Зошто нема настава во училиштето? Како да се заштитиме од корона вирусот? Кои се нашите обврски во домашни услови? Како да се справиме со стравот од вирусот? Да одговориме на првото прашање: Ако одевме на училиште ние ќе требаше да се дружиме еден со друг што подразбира : поздрав со 
Читај повеќе