Граѓанско - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Граѓанско

И оваа учебна година, учениците од основното училиште „Блаже Конески“  Прилеп се вклучија во реализација на  активности за поттикнување на  демократската  клима во училиштето. Сите наши активности во изминатиот период имаа имаа за цел поттикнување на чувството на одговорност помеѓу учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата  и зајакнување на ученичката  иницијативност за преземање активности за позитивна промена. 
Read more
И оваа учебна година, учениците од основното училиште „Блаже Конески“  Прилеп се вклучија во реализација на  активности за поттикнување на  демократската  клима во училиштето. Сите наши активности во Отвореиот ден за граѓанско образование имаа за цел поттикнување на чувството на одговорност помеѓу учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата  и зајакнување на ученичката  иницијативност за преземање активности за 
Read more
И оваа учебна година иако наставата се одвива комбинирано, настава на далечина и настава со физичко присуство, учениците од нашето основно училиште „Блаже Конески“ Прилеп се вклучија во реализација на активности за поттикнување на демократската клима во училиштето. Сите наши активности во Отвореиот ден за граѓанско образование имаа за цел поттикнување на чувството на одговорност помеѓу учениците за состојбите и 
Read more