Општина Прилеп - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Општина Прилеп

Градоначалникот на Прилеп, Борче Јовчески и Претседателот на Советoт на Општина  Прилеп, на 145 ученици од Прилеп, на свечен настан во Општина Прилеп им доделија парични награди и пофалници за освоени места на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година. Меѓу наградените беа и наши ученици и ментори кои во изминатата година учествувале и освоиле награди на бројни натпревари 
Читај повеќе