Адреса: Самоилова бр. 15, 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

oublazekoneski@gmail.com

Самоилова бр. 15

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

e-nastava

Согласно препораките на МОН нашето училиште на крајот од третото тримесечие преку видео конференциска врска ги одржа редовните состаноци и тоа: На 13.04.2020 година преку два видео состаноци беа одржани Одделенските совети со класните раководители од одделенска и предметна настава каде поединечно се произнесоа за нивните паралелки. На 14.04.2020 година се одржа Наставничкиот совет на кој беше потврден успехот на 
Читај повеќе
Почитувани ученици и родители, Според насоките од МОН и уредбата со законска сила за примена на законот за основно образование за време на вонредна состојба (сл.весник бр.76 од 24.03.2020год) наставниците од ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, спроведуваат учење од далечина на веб сајтот https://www.blazekoneskiprilep.com креиран од страна на училиштето за учење на далечина, ZOOM програма за видео конференциска врска, ТВ училница на МТВ, 
Читај повеќе