Јана Иванова освои III место на литературно читање ,,Љубов во срцето мое” - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Јана Иванова освои III место на литературно читање ,,Љубов во срцето мое”

Ученичката Јана Иванова од VIII3 одд. под менторство на наставникот Виолета Христоска освои III место на литературно читање ,,Љубов во срцето мое”, кое се одржа во ООУ ,,Кире Гаврилоски” Јане на 14.2.2024 година.

 

Comments are closed.