Посета на фабриката „Гурмано“ - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Посета на фабриката „Гурмано“

Учениците од 8 одд од ООУ „Блаже Конески“ под менторство на наставниците: Лиле Талеска, Емилија Ристеска и Филип Ристески реализираа посета во фабриката „Гурмано“ во с.Славеј.

Учниците се запознаа со начинот на преработка на зеленчукот и добивање на деликатесни производи.

Коментарите се затворени.