Одбележан 3 Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Одбележан 3 Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост

Меѓународниот ден на лицата со попреченост се одбележува секоја година на 3 Декември со цел промоција на севкупното и еднакво учество на лицата со попреченост и нивна инклузија во сите сфери на опшественото живеење.

Инклузивното образование е квалитетен воспитно-образовен процес кој за СИТЕ деца, идни граѓани на инклузивното општество, значи присуство, учество и постигнување успех, согласно индивидуалните потенцијали.

Оваа година стручните соработници од ООУ „Блаже Конески“ Прилеп, специјалeн едукатор и рехабилитатор Антонио Коцески, психолог Ана Талеска и педагог Жаклина Гегоска преку работилница со учениците го одбележаа овој ден. Оваа година не ги нагласивме нивните предизвици, напротив им представивме на учениците успешни приказни на лица со попреченост кои охрабруваат и мотовираат за поубаво и поуспешно утре, а тие на свој индивидуален и креативен начин испратија пораки и поддршката за разликите во кои живееме во насока на градење на инклузивно општество.

Comments are closed.