ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА

VII одделение                   наставник Христина Игнатоска

ИМЕ  И ПРЕЗИМЕ ОДДЕЛЕНИЕ НАГРАДА
Ива Николоска VII 1 трета награда
Надја Митрик VII 3 трета награда
Стефаниа Најдовска VII 3 трета награда
Марио Манчевски VII 3 трета награда

 

VIII одделение                             наставник Анета Николоска

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДДЕЛЕНИЕ НАГРАДА
Илија Јаневски VIII 3 втора награда
Ева Стеваноска VIII 1 трета награда
Никола Атанасоски VIII 3 трета награда
Сара Петреска VIII 2 пофалница

 

 

IX одделение                          наставник Христина Игнатоска

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДДЕЛЕНИЕ НАГРАДА
Викторија Анѓелеска IX 2 втора награда
Петар Шукуроски IX 4 трета награда

 

Коментарите се затворени.