ДОМАЌИНИ НА ПРВАТА МОБИЛНОСТ ОД ПРОЕКТОТ ЕРАЗМУС+ The Power of Animal-Assisted Interventions - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

ДОМАЌИНИ НА ПРВАТА МОБИЛНОСТ ОД ПРОЕКТОТ ЕРАЗМУС+ The Power of Animal-Assisted Interventions

Првата мобилност и првата средба на учесничките држави- партнери на проектот Проектот The Power of Animal-Assisted Interventions од програмата на Еразмус + се одржа во нашата земја.

Како домаќини имаме задача да презентираме како моќта на коњите и кучињата делува на подобрување на состојбата на децата со потешкотии во учењето. За таа цел се изведе посета на Green Center- Ранковце во село Опила, општина Ранковце и запознавање со терапијата за деца со посебни потреби со кучиња и коњи од терапевт, гледање на активностите и игри за социјална интеракција, набљудување на час – практики со помош на животни на часови со кучиња со помош на Терапевт-Ветеринат,  се посети дневниот центар за Детска парализа во Прилеп – работилници за помошни технологии со коњи и кучиња, набљудувања на часовите во Дневниот центар Зуница.

 

Коментарите се затворени.