Работилница на тема „Сите деца имаат исти права“ - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Работилница на тема „Сите деца имаат исти права“

Учениците од II-1 одделение под менторство на наставничката Наташа Димеска, по повод Детската недела одржаа работилница на тема „Сите деца имаат исти права“ во која се запознаа со правата на децата, цртаа, сечеја и лепеа изработувајќи постер преку кој се запознаа дека сите деца иако се различни имаат исти права.

Коментарите се затворени.