Резултати од регионален натпревар по биологија - Блаже Конески

Адреса: Точила б.б. 7500 Прилеп

Прием на ученици со поднесување на електронска апликација

048 417 755

------------@-------.-----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

048 417 755

-----------@-----.----

Точила б.б.

7500 Прилеп

07:30 - 17:00

Пон. - Петок

Резултати од регионален натпревар по биологија

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО БИОЛОГИЈА КОЈ СЕ ОДРАЖА НА 29.03.2024 ГОДИНА 

Честитки до сите ученици и нивните ментори и им посакуваме успех на државниот натпревар.

VII одделение     

ИМЕ  И ПРЕЗИМЕ ОДДЕЛЕНИЕ НАГРАДА  
Ива Николоска VII 1 Прва награда Учество на државен
Надја Митрик VII 3 Прва награда Учество на државен
Стефаниа Најдоска VII 3 Втора награда Учество на државен
Марио Манчевски VII 3 Втора награда Учество на државен
Андреа Андрееска VII 3 Трета награда

Наставник Христина Игнатоска

VIII одделение

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДДЕЛЕНИЕ НАГРАДА
Илија Јаневски VIII 3 Прва награда Учество на државен
Никола Атанасоски VIII 3 Прва награда Учество на државен
Сара Петреска VIII 2 Втора награда Учество на државен
Ева Стеваноска VIII 1 Втора награда Учество на државен
Марко Чеврески VIII 1 Трета награда

 

Наставник Анета Николоска

 

IX одделение

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДДЕЛЕНИЕ НАГРАДА
Петар Шукуроски IX 4 Прва награда Учество на државен
Викторија Анѓелеска IX 2 Втора награда Учество на државен
Анастасија Поповска IX 4 Трета награда
Михаил Николоски IX 4 Трета награда
Павел Илиоски IX 4 Трета награда

 

Барбара Зероска IX 4 Пофалница

 

Наставник Христина Игнатоска

 

 

Коментарите се затворени.